De Bladwijzer

Even kennismaken


Basisschool De Bladwijzer is een groene, actieve en kleinschalige buurtschool in een nieuw en modern schoolgebouw in de wijk Waterschei.

Onze school ligt in de schaduw van de oude mijnterril en vlakbij het nieuwe Thorpark.


De Bladwijzer is een ontwikkelingsgerichte school. • met aanbod voor alle leerlingen van 2,5 jaar tot 12 jaar
 • die kiest voor kleinschaligheid waar iedereen mekaar kent
 • met 1 leefgroepklas in het kleuteronderwijs waar bij de 4 en 5 jarige kleuters telkens 2 juffen voor de groep staan.
 • we hebben een groep 2,5 jarige kleuters, een groep 3 jarige kleuters en een groep 4-5 jarigen
 • met een sterke samenwerking in de 1ste, 2de en 3de graad
 • waar de leerkrachten in de 2de en 3de graad 2 jaar lang dezelfde leerlingen begeleiden
 • met het accent op betrokkenheid en welbevinden, basis voor een goed functioneren om zich thuis te voelen op school
 • waar leren gebeurt vanuit de leefwereld van het kind, en waar we zo veel mogelijk buiten de klasmuren op onderzoek gaan
 • waar kinderen al doende leren, met hun eigen talenten, vaardigheden op hun tempo.
 • waar we open staan voor verschillen, met respect voor ieders eigenheid
 • waar een nauw contact met de ouders belangrijk is
 • waar samenwerken met ondersteuners, logo, kine en stagiairs belangrijk is