Uurregeling

UURREGELING  Kinderen die niet op tijd zijn worden door de directie of de secretariaatsmedewerker naar de klas gebracht.


  Het begin van elke lesdag is voor alle kinderen zeer belangrijk. Daarom rekenen wij erop dat alle kinderen om 08.35 u. in    de school aanwezig:


   

 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 08.45-12.20              13.20-15.00


 Woensdag          

 08.45 -12.20              


 Om 08.30 gaat de poort open. Een leerkracht zal de handen van de kinderen   ontsmetten. De kinderen van het lager onderwijs gaan rechstreeks naar hun   klas  waar de juf/meester op hen wacht. 

 De ouders mogen hun kleuters tot aan het schuifraam van de klas brengen.

Experience


Dogs, Cats, Reptiles, Horses, Fish and Birds