Info en inschrijvingen

INFO EN INSCHRIJVINGEN Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?


Gedurende het schooljaar gebeuren de inschrijvingen tijdens de schooldagen in de voormiddag (van 08u30 tot 12u05). Tijdens de grote vakantie gebeuren de inschrijvingen in de periode van 1 tot 6 juli en van 22 tot 31 augustus tijdens de voormiddagen.

Graag wel op voorhand even een seintje zodat er geen misverstanden optreden.


directie@debladwijzer.be

+32 (0)89 36 28 44
Op welke dagen kan mijn kleuter instappen?


Je kleuter kan instappen vanaf een leeftijd van 2,5 jaar. Vanaf deze leeftijd kan je kleuter instappen op een van de instapdagen die bepaald zijn door het ministerie van onderwijs. Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan je onmiddellijk na inschrijven instappen  Bereken de instapdatum van je kleuter   op basis van de geboortedatum van je kind.Instapmomenten voor schooljaar 2018-2019 kan je hieronder terugvinden:


  2 september 2019

  4 november 2019

  6 januari 2020

  3 februari 2020

  2 maart 2020

  20 april 2020

  25 mei 2020
Inschrijvingsbeleid en capaciteitsbepaling


Wij kiezen er als school voor om in elke klas maximum 20 kinderen toe te laten.

Voorrangsregeling en startdatum van de reguliere inschrijvingen voor het basisonderwijs Genk:


19 maart tot 30 maart :voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel

16 april tot 18 mei :voorrangsperiode voor indicator-en niet-indicatorleerlingen (*)

1 juni : vrije inschrijvingsperiode


Voor meer informatie over inschrijvingsrecht kan je terecht bij de deskundige van het LOP Basisonderwijs Genk - Lies Zaenen op 0499/594365

Nota : de kleuters van onze school zijn automatisch ingeschreven in de lagere school


Capaciteit kleuterschool  2019 - 2020 :

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2014 : 20 - vrije plaatsen : 5

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2015 : 20 - vrije plaatsen : 6

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2016 : 20 - vrije plaatsen : 12

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2017 : 20 - vrije plaatsen : 18    


Capaciteit lagere school 2019- 2020 :

Maximum aantal leerlingen 1ste  leerjaar   :   20 - vrije plaatsen : 9

Maximum aantal leerlingen 2de  leerjaar    :   20 - vrije plaatsen : 2

Maximum aantal leerlingen 3de  leerjaar    :   20 - vrije plaatsen : 5

Maximum aantal leerlingen 4de  leerjaar    :   20 - vrije plaatsen : 4

Maximum aantal leerlingen 5de  leerjaar    :   20 - vrije plaatsen : 7

Maximum aantal leerlingen 6de  leerjaar    :   20 - vrije plaatsen : 3Copyright Jent